top of page

Het is gelukt! Vanaf 2022 is er een BIZ op Gadering!

Op 8 december 2021 is de BIZ-uitslag vastgesteld door directeur Burgerzaken & Belastingen namens Gemeentebelastingen Rotterdam. Met een opkomstpercentage van 56,79% waarvan ruim 86,60% van de uitgebrachte stemmen heeft aangegeven voor de invoering van een BIZ op bedrijventerrein Gadering te zijn heeft het SBHG-bestuur ruimschoots voldaan aan de BIZ-voorwaarden. Tot slot zijn ook de opgetelde WOZ-waarden van de voorstemmers (€ 151.624.000,-) aanzienlijk hoger dan de opgetelde WOZ-waarden van de tegenstemmers (4.634.000,-). De BIZ is hierdoor een feit! Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie betrokkenheid en de geboden mogelijkheid om tijdens een HOV-bijeenkomst het BIZ-proces nogmaals uit te leggen aan de ondernemers. Al deze contactmomenten hebben er zeker aan bijgedragen dat het nu gerealiseerd is. Op naar een nog schoner, veiliger en sterker bedrijventerrein Gadering!


Met vriendelijke groet, Danny Houtman Parkmanager Gadering


P/a Spuistraat 10 | 3087 BS ROTTERDAM

T: 010 462 14 97 | M: 06 344 888 72 |

Commenti


Overig nieuws
bottom of page